Category Archives: Geen categorie

Hoop

We leven in woelige, duistere tijden. Maar er is ook hoop! De Cabal (de 1% van de 1% aan de top van de piramide) heeft een ontzettend uitgebreid en gedetailleerd plan gemaakt om de mensheid tot slaaf te maken.

Het symbool van de nieuwe wereldorde op een dollarbiljet

In verschillende stappen zijn ze van plan om met het excuus van corona het hele financiële en sociale landschap totaal veranderen. Documentatie hierover is niet geheim en gewoon beschikbaar op de website van het World Economic Forum. The Great Reset noemen ze het. Alleen met een vaccinatiepaspoort en vaccinaties mogen wij pas weer terug naar het ‘oude’ normaal. Ondertussen wordt bevolkingsgroep tegenover bevolkingsgroep tegen elkaar opgezet onder het mom van ‘verdeel en heers’.


Waar ligt dan onze hoop? Welk lichtpuntje kunnen wij dan nog vinden? Allereerst praktisch. De Cabal is met het inzetten van hun plan nu meer dan ooit steeds duidelijker aanwezig voor de massa. Iedereen voelt nu letterlijk hetgeen zij al in 2010 hebben vastgelegd in het Lock Step document van de Rockefeller Foundation. Dit heeft tot effect dat zij nu kwetsbaarder zijn dan ooit. Want ze zijn zichtbaarder dan ooit. Misschien niet zo gauw voor Jan met de pet, maar steeds meer mensen beginnen hun ogen te openen voor hetgeen onder andere ook op deze website onthuld wordt.


Een tweede lichtpunt is Amerika. President Trump is op het moment van schrijven druk bezig de Amerikaanse presidentsverkiezingen te winnen. Trump staat voor trots zijn op eigen land in plaats van het globalisme (wat uit de koker komt van de cabal) te omarmen. Dit heeft hij al een aantal keren in niet mis te verstane bewoordingen geuit bij de Verenigde Naties. Ook is hij uit de WHO gestapt en beschouwd het als een van zijn belangrijkste taken om de deep state op te ruimen.

De Cabal is hier zenuwachtig over. Tijdens de troonrede heeft minister-president Rutte door de mond van koning Willem Alexander duidelijk gemaakt dat ‘de multilaterale wereldorde onder druk staat’. Om succesvol te zijn in hun plan moet de hele wereld meedoen. Het was het plan van de Cabal om Amerika te verzwakken en van India en China de nieuwe wereldmachten te maken. Amerika en Rusland (dat onder Putin ook niet lief is voor de deep state) hadden elkaar kapot moeten maken (onderzoek oa het Uranium One schandaal), en Amerika had onder Hillary Clinton nog meer moeten verzwakken. Dit alles is niet gebeurd.


Toch gaat de Cabal onverdroten verder met hun plan. Hun plan lijkt een grote bulldozer die niet meer te stoppen is. Er is dan ook geen plan B voor hen. Het moet en zal gebeuren op deze manier. Is bovenstaande genoeg om de Cabal te stoppen in hun opmars? Of, wanneer en hoe zullen wij gaan merken dat de greep van de Cabal op Nederland en de EU in zijn geheel gaat verslappen? Dat is allemaal niet te zeggen. Wat wel zeker lijkt is dat wij als christenen in Nederland door de zure appel heen moeten bijten en vooral dat wij door deze ellende heen moeten alvorens het (ooit) beter wordt.

Een nog groter lichtpunt wat wij hebben is Jezus Christus. Er is niets wat de satanische Cabal meer haat dan Jezus Christus, die hun ‘held’ satan openlijk heeft vernederd aan het kruis en zijn Opstanding uit de dood en op die manier heeft afgerekend met de macht van de duisternis. Ja, je hoort het goed. Wat wij nu zien in deze wereld is een achterhoedegevecht. Jezus Christus heeft de duivel verpletterend verslagen. Dit zijn de laatste stuiptrekkingen van een eens zo machtige vijand. Hij heeft geprobeerd Gods schepping en ons mensen helemaal kapot te maken. Hij gaat het nu op het laatst nog een keer proberen. Maar het zal hem niet lukken. Nu is het de tijd voor christenen om te bidden en hun plaats in te nemen in dit gevecht in de hemelse gewesten. Met de autoriteit die ons volgens de bijbel is gegeven in hemelse gewesten. Een vijand die weet dat zijn laatste uur is geslagen is in paniek en zal er alles aan doen om te liegen, te intimideren en te stoken. Als christenen moeten wij hier alert op zijn. Wat er ook gebeurd, wij hebben de belofte gekregen dat Hij (Jezus) altijd bij ons zou zijn tot aan de voleinding van de wereld.


Ik kan me zo voorstellen dat als je Jezus niet kent je een speelbal kunt zijn van je eigen emoties. Deze tijd is verwarrend en chaotisch en de toekomst is meer dan ooit onduidelijk. Het beste wat je kan doen is een keuze te maken voor Jezus. Hij geeft je redding. Hij geeft je hoop en kracht om door te gaan. Hij geeft een vrede in je hart die alle verstand te boven gaat. Wil je door deze tijd heenkomen? Kies voor Jezus. Laat je dopen en ontvang zijn Heilige Geest. Hij geeft je richting. Hij leidt je op de Weg die je moet gaan. Heb je vragen hierover? Wil jij je laten dopen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier!

Vaccineren

Vanwege het Coronavirus is de WHO van plan om samen met onder andere Bill Gates de gehele wereldbevolking te vaccineren.

Veel Nederlanders hebben geen weet van wat deze wereldwijde vaccinatie inhoud.

Ze vertrouwen blindelings op wat de overheid ze verteld, zonder zich af te vragen waarom alleen een vaccinatie de oplossing is. De meeste mensen gaan er vanuit dat na deze vaccinatie alles weer normaal wordt. Helaas heb ik slecht nieuws voor u. Als de WHO zijn zin krijg wordt alles alleen maar minder en met meer verplichtingen. Waar het werkelijk om gaat is dat het hun gaat om uw ziel en controle over de mensen. De Bijbel heeft in het bijbelboek Daniel al voorspeld dat dit laatste koninkrijk zal komen. Dit koninkrijk zal niet lang regeren en dat is maar goed ook!

Het koninkrijk wat in de bijbel wordt beschreven noemen wij vandaag de dag de NEW WORLD ORDER.

Een gecontroleerde Grid die ondersteund wordt door 5G technologie en Elon Musk met zijn Neurolink, waarbij je met je gedachten online kunt surfen op het internet.  Net als in de film de Matrix. De overheid ziet, weet en hoort alles. Zelfs je gedachten zijn dan niet meer veilig.   

Doordat DARPA hydro gel met nanotechnologie heeft uitgevonden, kunnen ze dat ook in het vaccin inbrengen zonder dat je het door hebt. ID2020 quantum dot technologie.  Deze nanotechnologie zend straling uit naar de 5G masten zodat ze altijd kunnen zien waar je bent. Ook zorg het ervoor dat je een digitale tattoo krijgt die oplicht bij je telefoon of een scanner.

Het is de bedoeling dat je zonder deze digitale tattoo niet kan kopen of verkopen.

Ook is voorspeld in de bijbel dat ijzer zal mengen met klei. Alleen het zal niet blijven plakken. DNA is iets unieks het is wat God ons heeft gegeven. De vaccinaties die gaan komen veranderen ons DNA. Om een kind van de allerhoogste God te blijven MOET je wel deze vaccinatie weigeren! Want de overheid gaat nooit vertellen dat jouw ziel op het spel staat.

Het beest had iedereen in zijn macht: machtige en gewone mensen, rijke en arme mensen, vrije mensen en slaven. Het dwong iedereen om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen. [a] 17 Alleen mensen die dat merkteken hadden, konden iets kopen of verkopen. Het merkteken was de naam van het beest, of het getal dat zijn naam voorstelt.

18 Dit is verstandig om te doen: reken het getal van het beest uit. Want met het getal wordt een mens bedoeld, en zijn getal is 666.

ID2020, Microsoft patent 2020-060606 en H.R. 6666

CORONA IS 6 LETTERS.

C =  3e   letter van het ALFABET 

O = 15      

R = 18      

O = 15     

N = 14    

A = 1    

———– TOTAAL 

6  6  6 😱 

Wat vindt u is dit  puur toeval? Of bestaat toeval niet? Vertrouwd u uw lichaam en geest aan deze mensen?

Want de overheden steunen ze wel!